تجهیزات پرورش آبزیان
خانه / تولید هواده اسپلش

تولید هواده اسپلش

تولید و فروش پمپ هواده اسپلش

قیمت هواده اسپلش

آب مهمترین عامل برای پرورش ماهی و میگو میباشد. پرواضح است که بدون آب پرورش آبزیان امکانپذیر نیست. عوامل مهم دیگری هم در پرورش ماهی نقش دارند که یکی از عوامل مهم، اکسیژن موجود در آب میباشد. اگر اکسیژن لازم برای آبزی تامین نشود پرورش را تا حدودی مختل میکند …

توضیحات بیشتر »
ماهیان گرمابی و سردآبی فروش تجهیزات آبزی پروری