تجهیزات پرورش آبزیان
خانه / ماهی سالمون

ماهی سالمون

واردات ماهی سالمون اقیانوس

ماهی سالمون جهت لاغری

ماهی سالمون اصل، واردات بالقوه ای به داخل کشور دارد!ماهی سالمون اقیانوس سرشار از آهن…با سالمون بدون فقر آهن زندگی کنید.باید به استحضارتان برسانم که ماهی سالمون مختص اقیانوس است. یعنی اصل این ماهی بطور طبیعی در آب های آزاد پرورش می یابد.اکنون بازار الکترونیکی بزرگ ایرانی اقدام به واردات …

توضیحات بیشتر »
ماهیان گرمابی و سردآبی فروش تجهیزات آبزی پروری