فروش ماهی سالمون

ماهی سالمون منجمد

بازار فروش ماهی سالمون منجمد

ماهی سالمون دارای رنگدانه های کارتنوییدی بوده که البته رنگ آن را نارنجی کرده است. در بازار فروش ماهی، بیش ترین فروش مربوط به ماهی منجمد شده است یا تازه؟ ماهی منجمد بیش ترین فروش را در بازار به خود اختصاص داده است چرا که در مناطق دور از سواحل ماهی به صورت تازه مصرف […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید